Polvo
Sanatçılar
Eserleri
Bilgileri
İsim: Polvo
İletişim: info@bbprojectt.com
Hakkında

Aslen iletişimci olan POLVO, sanatı iletişimin en üst formu olarak görür; çalışmalarını bütünsel bir yaklaşımla oluşturur.

Heykellerini formal ve sistematik olarak belirli objelerle birleştirerek sorgulamaya teşvik eden eserler üretmeyi hedefler.

Bu birleşim ve yan yana gelişler tesadüfi değildir. Kavramsal bir bakış açısıyla yeniden ele alınan bu öğelerin harmonisi güncel bir anlam sunmayı amaç edinir.

Ana temaları insan/sosyal sorunlar, ayrımcılık, önyargılar, algı ve algı sistemlerinin eleştirisini barındırır.